inwestowanie to już nie przywilej – to konieczność!

W mTFI chcemy zostać długofalowym partnerem naszych klientów, oferując rozwiązania dopasowane do ich celów i aspiracji.

filozofia 3xP

Mamy ambicję, aby nasze portfele promowały ideę dojrzałego i globalnie zdywersyfikowanego budowania majątku na przyszłość.

ESG: odpowiedzialne inwestowanie

W naszym procesie inwestycyjnym kluczową rolę odgrywa inwestowanie w sposób społecznie odpowiedzialny.

edukacja

Jeśli chcesz osiągnąć sukces, postaw na edukację. Pomożemy Ci lepiej zrozumieć świat inwestycji i finansów.

filozofia 3xP

Mamy ambicję, aby nasze portfele promowały ideę dojrzałego i globalnie zdywersyfikowanego budowania majątku na przyszłość.

ESG: odpowiedzialne inwestowanie

W naszym procesie inwestycyjnym kluczową rolę odgrywa inwestowanie w sposób społecznie odpowiedzialny.

edukacja

Jeśli chcesz osiągnąć sukces, postaw na edukację. Pomożemy Ci lepiej zrozumieć świat inwestycji i finansów.

nasz zespół

Jarosław Kowalczuk

prezes zarządu

Bartosz Pawłowski

wiceprezes, CIO

Adrian Kaim

wiceprezes, CRO/CFO

edukacja

Pomożemy Ci lepiej zrozumieć świat inwestycji i finansów. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, postaw na edukację. Myśl jak milioner i zdobądź wiedzę niezbędną do rozpoczęcia inwestycji.

ostatnie artykuły

Tym razem w studio wystąpili eksperci mBanku: Wojciech Bogacki, CFA Zarządzający, Departament Zarządzania Aktywami oraz Kamil Figlarek...

Z ryzykiem jest jak z naszym życiem. Zagrożenie podczas inwestowania może być większe lub mniejsze, w zależności od rodzaju inwestycji. Może być też możliwe do ...

Tym razem w studio Wirtualnej Polski gościem był Paweł Chylewski, CFA, Starszy Zarządzający Portfelami, Departament Doradztwa Inwestycyjnego w mBanku...

może Cię zainteresować

nota prawna

mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000902210, NIP 5272959386, REGON 389092615, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)(dalej: „mTFI”) prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podlega jej nadzorowi.

mTFI S.A. informuje, że dane zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, a służą wyłącznie celom informacyjnym lub reklamowym. Przedmiotowe informacje nie stanowią także usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego i nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

© 2024 mTFI