filozofia inwestycyjna 3 x P

płynność

przejrzystość

przewidywalność

płynność

Cele i potrzeby klientów mogą się nieprzewidywalnie zmieniać.

Nasze rozwiązania są zawsze konstruowane z płynnych komponentów, czyli takich, które da się spieniężyć w bardzo krótkim okresie.

przejrzystość

W życiu nie kupujemy „kota w worku”. Tak samo powinno być w inwestycjach.

Chcemy, żeby nasze portfele inwestycyjne były dla wszystkich transparentne.

przewidywalność

Cele naszych klientów to najczęściej pomnażanie majątku w długim okresie.

Nasze portfele są zawsze zdywersyfikowane i globalne.

inwestowanie odpowiedzialne społecznie

governance

ład korporacyjny

environmental

środowisko

social

społeczeństwo

governance

ład korporacyjny

environmental

środowisko

W naszym procesie inwestycyjnym kluczową role odgrywa inwestowanie w sposób społecznie odpowiedzialny. ESG to skrót od Environmental, Social, Governance, czyli Środowisko, Społeczeństwo oraz Ład korporacyjny i tymi trzema czynnikami kierujemy się przy wyborze inwestycji.

environmental

środowisko

social

społeczeństwo

governance

ład korporacyjny

W naszym procesie inwestycyjnym kluczową role odgrywa inwestowanie w sposób społecznie odpowiedzialny. ESG to skrót od Environmental, Social, Governance czyli Środowisko, Społeczeństwo oraz Ład korporacyjny i tymi trzema czynnikami kierujemy się przy wyborze inwestycji.

Wierzymy, że dbanie o jak najwyższy pozytywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne, sytuację społeczną oraz ład korporacyjny w spółkach to czynniki, które w nadchodzących latach będą decydowały o sukcesie inwestycyjnym na świecie.

inwestowanie tematyczne

Ostatnie lata to dynamiczna globalizacja również w świecie inwestycji. Dlatego Polacy mogą inwestować w dokładnie taki sam sposób jak Amerykanie, Anglicy, Francuzi, czy Japończycy.

fintech

półprzewodniki

wirtualna medycyna

blockchain

demografia

samochody elektryczne