nazwa funduszu

mFundusz Konserwatywny (A)

niskie

wycena

201,83 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

0,51%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

mBank Innowacji PL (M)

podwyższone

wycena

157,07 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

2,53%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

mBank Multiasset (M)

średnie

wycena

106,26 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

1,20%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

mBank Obligacji (M)

niskie

wycena

118,11 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

0,70%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

mBank Obligacji Korporacyjnych (M)

niskie

wycena

124,22 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

0,54%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

Strategia na min. rok (A)

niskie

wycena

116,65 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

0,36%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

Strategia na min. 3 lata (A)

niskie

wycena

10,61 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

0,86%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

Strategia na min. 5 lat (A)

średnie

wycena

126,10 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

1,24%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

Strategia na min. 7 lat (A)

podwyższone

wycena

128,22 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

1,52%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

Strategia na min. 10 lat (A)

wysokie

wycena

11,15 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

0,90%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

Emerytura 2035 (A)

średnie

wycena

10,99 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

1,48%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

Emerytura 2045 (A)

średnie

wycena

11,22 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

1,81%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

Emerytura 2055 (A)

podwyższone

wycena

11,41 PLN

11/07/2024

stopa zwrotu

2,33%

wynik1m

min. wpłata

100 PLN

kolejna 100 PLN

nazwa funduszu

ryzyko

wycena

stopa zwrotu

min. wpłata

mFundusz Konserwatywny (A)

niskie

201,83 PLN

11/07/2024

0,51%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

mBank Innowacji PL (M)

podwyższone

157,07 PLN

11/07/2024

2,53%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

mBank Multiasset (M)

średnie

106,26 PLN

11/07/2024

1,20%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

mBank Obligacji (M)

niskie

118,11 PLN

11/07/2024

0,70%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

mBank Obligacji Korporacyjnych (M)

niskie

124,22 PLN

11/07/2024

0,54%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

Strategia na min. rok (A)

niskie

116,65 PLN

11/07/2024

0,36%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

Strategia na min. 3 lata (A)

niskie

10,61 PLN

11/07/2024

0,86%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

Strategia na min. 5 lat (A)

średnie

126,10 PLN

11/07/2024

1,24%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

Strategia na min. 7 lat (A)

podwyższone

128,22 PLN

11/07/2024

1,52%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

Strategia na min. 10 lat (A)

wysokie

11,15 PLN

11/07/2024

0,90%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

Emerytura 2035 (A)

średnie

10,99 PLN

11/07/2024

1,48%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

Emerytura 2045 (A)

średnie

11,22 PLN

11/07/2024

1,81%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

Emerytura 2055 (A)

podwyższone

11,41 PLN

11/07/2024

2,33%

wynik 1m

100 PLN

kolejna 100 PLN

przydatne dokumenty funduszowe

Tu znajdziesz między innymi: dokumenty dla inwestorów, prospekty informacyjne czy dokumenty na temat spółki.

nota prawna

mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000902210, NIP 5272959386, REGON 389092615, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)(dalej: „mTFI”) prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podlega jej nadzorowi.

mTFI S.A. informuje, że dane zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, a służą wyłącznie celom informacyjnym lub reklamowym. Przedmiotowe informacje nie stanowią także usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego i nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

© 2024 mTFI